Walk 4 Veterans, zaterdag 15 juni, 14 september

Beste veteraan,

Graag maken wij u attent op de Walk 4 Veterans (zie bijgevoegde poster)! Met deze wandeltocht zamelen we geld in voor een veteranenhond om een veteraan met PTSS meer kwaliteit van leven te kunnen geven. Doet u mee?

  • Zaterdag 15 juni a.s. vanuit ECHOS Home Het Baken in Havelte
  • Zaterdag 14 september a.s. vanuit Militiair Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn

Dit jaar is Anna Yilmaz, Korporaal bij Koninklijke Marine én de allerbeste taartenbakker van Nederland, ambassadeur Walk 4 Veterans 2019!

Meer info, inschrijven, een deelnemer sponsoren of een gift geven voor een veteranenhond: www.walk4veterans.nl! Wij vragen u vriendelijk dit bericht te verspreiden bij alle veteranen en op te nemen in uw agenda.

Blijf via Facebook.com/walk4veterans op de hoogte van het actuele nieuws over de Walk 4 Veterans.

Graag tot ziens op zaterdag 15 juni in Havelte en/of zaterdag 14 september in Doorn!

Hartelijke groet,

Hulp voor Helden

 

VCA 8 jaar / Stamppot buffet 12 feb.

Veteranencafé viert acht jarig bestaan op 12 februari 2019
Eind 2010 namen Gerard Elferink, Theo Mäkel, Ted Haitsma en Bernard Schutte, Veteranen Comité Almelo (VCA), het initiatief voor een veteranencafé in Almelo. De locatie was snel gevonden, Bier- en Wijnlokaal Het Hookhoes aan de Grotestraat. De eigenaar, Gabriël Urucoglu, was direct enthousiast, stelde zijn café ter beschikking èn gaf vanaf het begin 15 % korting op vertoon van de veteranenpas. Op 8 februari 2011 volgde de opening. Inmiddels heeft het veteranencafé een vaste plaats verworven onder Almelose veteranen. Het 8 jarig bestaan wordt dan ook gevierd op dinsdag 12 februari 2019 van 19.00 tot 22.00 uur In het Hookhoes met een stamppotbuffet. Voor deze heerlijke maaltijd en feestelijke bijeenkomst is een bedrag van € 21,50 verschuldigd, voor 5 februari te voldoen op NL07 ABNA 0627 6062 45  t.n.v. G.Haitsma. Alle jonge en oude Almelose veteranen en veteranen uit de regio met hun eventuele partners zijn hierbij zoals altijd van harte welkom en het VCA rekent juist voor deze bijzondere avond op een extra grote opkomst.
Bent u ook geïnteresseerd in het wel en wee van de Almelose veteranen dan vindt u op de website van het Veteranen Comité Almelo (VCA), www.veteranencafealmelo.nl het laatste nieuws uiteraard ook over deze feestavond. Ook treft u daar interessante regionale veteranenwetenswaardigheden aan en kunt u zich via die website aanmelden voor de maandelijkse gratis VCA-nieuwsbrief.

Ook is het VCA te vinden op Facebook onder “Veteranen Almelo”

Veteranencafé na 8 jaar springlevend

AA-Visie.nl, december 2018
Al acht jaar komen ze iedere maand bijeen: de leden van het Veteranencafé Almelo.
Ze voorzien duidelijk in een behoefte en zijn na acht jaar nog springlevend.

Initiatief
Eind 2010 namen Gerard Elferink, Theo Mäkel, Ted Haitsma en Bernard Schutte het initiatief voor een veteranencafé in Almelo. Vanaf die datum komen de Almelose veteranen iedere maand bijeen in Bier- en Wijnlokaal ’t Hookhoes aan de Grotestraat. Eigenaar Gabriël Urucoglu was direct enthousiast, stelde zijn café ter beschikking en gaf vanaf het begin 15% korting op vertoon van de veteranenpas.

Verhalen over missies
Het veteranencafé is dé plek om een aangename en zinvolle avond te hebben met lotgenoten, maar ook om het eigen verhaal kwijt te kunnen en te luisteren naar de verhalen van anderen over de missies in het buitenland.

Hieronder een reportage met drie leden van het Veteranencafé Almelo:

Veteranendag Almelo 21 juni 2018

leopard2(aavisie.nl)

Voor de achtste keer kregen de Almelose veteranen erkenning van de gemeente tijdens de lokale veteranendag. Er stonden oude legervoertuigen van de vereniging Keep Them Rolling, maar de echte publiekstrekker was de Leopard 2a6-tank. Deze stond prominent op de waterboulevard.

Het programma van de dag was bedoeld voor iedere Almeloër. Daarom was er naast de voertuigen ook een expositie, een veteranenshop en werden er twee films vertoond in de raadszaal.

Bron: aavisie.nl

Birma spoorwegveteraan H.F. Schwartze overleden

Oud-KNIL militair Hendrik Frederik Schwartze is dinsdag op 94-jarige leeftijd overleden.
In de jaren 1943-1945 werkte hij als dwangarbeider aan de beruchte ‘dodenspoorlijn’van Birma naar Thailand.schwartze

Na 70 jaar ontving Schwartze in augustus 2016 uit handen van de vorige burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld een hoge militaire onderscheiding.Tijdens de jaarlijkse herdenking in 2017 van de gevallen militairen in voormalig Nederlands Indië viel hem een speciaal welkom ten deel.

 

Bron: AAVisie.nl

Toespraak Burgemeester Veteranendag

Toespraak Burgemeester op de Almelose Veterandag op 6 juli in Preston Palace

 

Dames en heren,

Welkom op deze achtste Almelose veteranenbijeenkomst. U krijgt deze avond aangeboden van de gemeente om zo onze waardering en dankbaarheid te tonen aan u, die zich met groot plichtsbesef hebben ingezet voor de vrede en de veiligheid van ons vaderland en van vele anderen overal op de wereld.

Sommigen vervulden hun plicht lang geleden, in voormalig Nederlands Indië en Nieuw Guinea, anderen in Libanon of de Sinaï, en anderen in meer recente brandhaarden zoals het voormalig Joegoslavië, in Irak of Afghanistan. Ook is hier vandaag een mede-Almeloër die als militair betrokken was bij de bestrijding van ebola in West Afrika.

Sommigen van u hebben al lang het militair tenue opgeborgen, anderen zijn nog in actieve dienst en zijn bereid ieder moment opnieuw in actie te komen voor vrede en veiligheid zo gauw de regering dat van hen vraagt.

U diende voor iets dat uitstijgt boven het eigenbelang. Vaak op verre en onherbergzame plekken en met gevaar voor eigen lijf en leden. Om ons Nederlanders, maar ook anderen, te beschermen tegen dreiging. Daarmee gaf u anderen de kans op een beter leven.

Burgemeester-03U verdient daarvoor onze allergrootste dankbaarheid en respect. Maar ik besef dat geen huldeblijk en geen herdenking werkelijk die recht doet aan uw opoffering en uw moed. U was samen met uw wapenbroeders bereid het hoogste offer te betalen voor de vrijheid. Voor onze normen en waarden. Voor uw medemensen, hier in Nederland of ver over zee.

Velen van u hebben zeer ingrijpende dingen meegemaakt. U bent geconfronteerd met buitensporige situaties, u bent geconfronteerd met geweld of u heeft zelf geweld moeten gebruiken. Sommigen zijn als slachtoffer of als ooggetuige geconfronteerd met wreedheden. Het zijn mensonterende omstandigheden, die andere mensen absoluut niet kunnen bevatten. Ikzelf ook niet.

Gelukkig ontstaat er de laatste jaren meer bekendheid en dus ook meer begrip voor veteranen en voor hun situatie. En ik kan u in ieder geval verzekeren dat de Nederlanders achter u staan. Achter u, die zich heeft ingezet voor ons land, waar en wanneer dan ook.

Dames en heren, u bent allemaal verschillende individuen, met verschillende beroepen, met verschillende achtergronden. Gewone Almeloërs, onze buren, collega’s, vrienden of familie. Maar u heeft één heel bijzonder ding gezamenlijk. Veteranen zijn gewone mensen die ongewone dingen hebben gedaan.

De gewone man of vrouw die je kan tegenkomen op straat, draagt geen uniform, geen medailles of insignes. Maar het is die ogenschijnlijk gewone man of vrouw die vorig jaar, of tien jaar geleden, of een misschien wel een generatie geleden, bereid is geweest zich op te offeren voor totale vreemden zoals ik.

Elke keer wanneer ik moedeloos wordt van het wereldnieuws, wanneer ik twijfel of echte onbaatzuchtigheid wel bestaat, denk ik aan u, aan de moed en opofferingen en alles wat u heeft gedaan voor Nederland, als veteranen, in dienst van de vrede.

We zijn er trots op dat Almelo zoveel en zulke verschillende veteranen binnen haar grenzen heeft. Jullie zijn voor ons heel bijzondere burgers. Daarom proberen wij, bijvoorbeeld met deze veteranenbijeenkomst, onze trots en waardering tot uiting te laten komen.

Ik wens u een hele prettige en ontspannen avond, en ik zie er naar uit met u persoonlijk kennis te maken.

(de oorspronkelijke gesproken tekst kan mogelijk afwijken van deze orginele tekst)